Personvern

EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB står bak Kredittkort for medlemmer. Nedenfor kan du lese om hvordan EnterCard behandler dine personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, slik som fødselsnummer, telefonnummer, adresse, kredittvurdering eller lignende.Det er viktig for oss at du vet hva slags opplysninger som samles inn og hvordan vi håndterer ditt personvern. Last ned vår fullstendige personvernerklæring

 

Behandling av personopplysninger

 

Hvilken informasjon har vi om deg?

Vi behandler og oppbevarer personopplysninger i forbindelse med søknader om kredittkort og andre tjenester vi tilbyr. Vi lagrer også informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester. Informasjon om din finansielle status får vi fra offentlige registrerte kredittvurderingsselskaper og tilgjengelige gjeldsregistere.

For å reklamere for våre tjenester bruker vi databasene til ulike markedsføringsbyråer. Vi lagrer ikke informasjonen lengre enn nødvendig.

Slik bruker vi personopplysninger

Opplysningene vi har registrert om deg bruker vi først og fremst til å følge opp deg som kunde, informere om produktene du har hos og opplyse deg om dine rettigheter. Vi behandler også opplysninger om deg når vi behandler søknader, i vår kundeadministrasjon, når vi fakturer, gir deg tilbud og anbefalinger, og gjennomfører avtalene vi har inngått med deg.

I tillegg behandler vi personopplysninger til følgende formål:

• Oppfylle rettslige plikter og pålegg fra myndighetene
• Kundeoppfølging og markedsføring
• Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
• Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

 

Bruk av informasjonskapsler / cookies

 

Hva er en cookie?

Vi samler inn opplysninger om besøkende til kredittkortformedlemmer.no i en «cookie» for å se hvordan du bruker vår nettside. En cookie er en liten tekstfil som oppbevarer dataene dine fra sidene du er inne på. Den er ikke skadelig og inneholder ikke virus. Tekstfilen inneholder informasjon om deg, for eksempel er det den som gjør nettstedet i stand til å huske deg.

Hvilken informasjon registreres?

Når du besøker kredittkortformedlemmer.no så registrer vi ulike typer av informasjon om deg, slik som hvilken nettleser du bruker, om du er på mobil eller PC, hvilke sider du besøker og om du velger å søke om et produkt. Informasjonen samles og lagres ved hjelp av Cookies og i noen tilfeller din IP-adresse. Trafikken mellom våre servere og din nettleser krypteres og blir lagret etter strenge krav til datasikkerhet.

Hvorfor bruker vi cookies?

Dataen vi samler inn blir brukt til analytiske formål. Vi ønsker å utvikle nettsiden slik at du får en best mulig brukeropplevelse, både i form av sidefunksjonalitet og innhold. For å kunne gjøre dette, benytter vi Google Analytics. Dette verktøyet bruker anonyme cookies for å identifisere unike brukere på tvers av nettlesingsøktene. I tillegg lagrer Google Analytics også kampanjeinformasjon.

Innstillinger for bruk av Cookies i nettlesere

Ved å tillate bruk av Cookies vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av nettstedet. Ønsker du likevel å endre på dette kan dette gjøres via innstillinger i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser på hvordan du kan slette/avvise Cookies.

 

Innsyn

 

Ønsker du innsyn i opplysningene?

Du har rett til innsyn i hvordan vi behandler og lagrer dine opplysninger. Ønsker du å se hvilke data vi har lagret om deg eller hente dine data i et maskinleselig format, kan du logge inn i vår portal. Her bruker du BankID for sikker innlogging. I portalen får du tilgang til alle dine aktive og ikke-aktive kontoer hos oss. Du kan eventuelt også ta kontakt med kundeservice på 73 89 77 10 for å få ytterligere hjelp.

Mistanke om uautorisert innsyn:

Hvis du mistenker at en av våre ansatte har gjort et uautorisert innsyn, ber vi deg om ta kontakt med vårt personvernombud på e-post dpo@entercard.com eller telefon (+47) 21 31 66 64. Personvernombudet vil hjelpe deg videre i prosessen, og du kan kreve at vi gjennomfører en intern utredningen for å bekrefte eller avkreftet mistanken. Du vil få informasjon om resultatet av utredningen. Hvis det kommer fram at din mistanke er berettiget, vil du bli informert om dette.

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. I noen tilfeller kan det ta lengre tid å behandle bestillinger, men da vil vi gi beskjed og holde deg oppdatert.

Samtykke

Du kan selv velge om og hvordan du vil motta informasjon og tilbud fra oss. Et samtykke er bare gyldig hvis det er:
• Informert: Du har fått informasjon som gjør at du forstår hva du har samtykket til.
• Frivillig: Vi kan ikke kreve et samtykke, det er noe du velger å gi oss.
• Uttrykkelig: Du må gjøre en aktiv handling når du gir samtykket.
• Spesifikt: Det er spesifisert hva samtykket gjelder for.
Du kan oppdatere dine samtykker i nettbanken eller ved å kontakt med kundeservice på 73 89 77 10.

Lydopptak

Vi gjør lydopptak av samtaler til vårt kundesenter dersom du som ringer inn samtykker. Lydopptakene blir brukt til opplæring og kvalitetssikring, og vi lagrer opptakene i opptil 45 dager.

 

Din reservasjon og skjermingsrett

 

Reservasjonsrett

Hvis du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. For å reservere deg, logg inn personopplysningsportalen. Eventuelt kan du ta kontakt med kundeservice på 73 89 77 10. Du velger selv om reservasjonen gjelder for epost, telefon, papirpost og sms.

Du vil fortsatt få informasjon som vi er pliktig til å gi deg, selv om du reserverer deg mot markedsføring.

Rett til skjerming

Du kan søke om at kun et begrenset antall ansatte hos EnterCard får tilgang til og innsyn i dine kundeopplysninger. Ta kontakt med kundeservice på 73 89 77 10 om du vil vite mer om skjerming.

Automatisert beslutningstaking

Vi bruker automatisert beslutningstaking når vi behandler søknader for å sikre en objektiv behandling og for å beskytte ditt privatliv. Når behandlingen skjer automatisk analyserer vi både informasjonen du oppgir i søknaden, opplysninger fra kredittvurderingsselskaper, data fra våre egne systemer, kampanjedata og våre egne kredittvurderingsmodeller.

Når vi overvåker svindel, ved bedrageri, hvitvasking og terrorfinansieringer, og ved sperring av kort ved forsinket betaling bruker vi også automatisk beslutningstaking.

Du kan om manuell behandling av din søknaden, og om du vil ha mer informasjon om en beslutning vi har tatt kan du ta kontakt med kundeservice på 73 89 77 10.

 

Slette data

 

Når sletter vi dine data?

Vi avslutter ditt kundeforhold når du ikke lenger har avtaler med oss. Vi lagrer dine personopplysninger i tråd med bokførings- og hvitvaskingsregelverket, og vi lagrer nødvendige opplysninger om ditt kundeforhold helt frem til foreldelsesfristen for det aktuelle produktet har utløpt. Etter det sletter vi kundeforholdet fra systemene våre.

 

Last ned vår fullstendige personvernerklæring

 


Se hvilke fordeler du får med Nettbonus
  • Årspris kr 0 
  • Opptil kr 150 000 i kredittgrense
  • Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse
  • Uhellsforsikring inkludert
  • Reiseforsikring inkludert
  • Nettbonus: Bonus i 50 nettbutikker